Работа по проекти за 2010-2011г.

2.УЧАСТИЕ на училището по НП „ОПТИМИЗАЦИЯ на училищната мрежа”

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”Оптимизация на училищната мрежа” модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”
Описание на проекта: Предоставяне на допълнителни средства за изплащане на обезщетения на освободени от работа учители и възпитатели.
Период: 2011 финансова година

1.ПРОЕКТ ПО НП „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”С грижа за всеки ученик” за 2010 г.; модул ”Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.
Кратко описание на проекта: Осигуряване на допълнително обучение на ученици организирани в девет групи: по български език – 2 групи, математика – 3 групи, история и цивилизация – 1 група, човекът и природата – 1 група, английски език – 1 група, география и икономика – 1 група.
Период: м. октомври 2010 г. – м. юни 2011 година
Проектът приключи през 2011 година.