Работа по проекти за 2009-2010г.

ПРОЕКТ ПО НП „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК”

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”С грижа за всеки ученик” за 2009 г.; модул ”Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка”.
Кратко описание на проекта: Осигуряване на допълнително обучение на ученици организирани в седем групи: по български език – 2 групи, математика – 1 група, история и цивилизация – 1 група, човекът и природата – 1 група, английски език – 1 група, география и икономика – 1 група.
Общ бюджет на проекта: 5 390,00 лв.
Проектът приключи през 2010 година.