Работа по проекти за 2007-2008г.

ПРОЕКТ: ”АЛИСА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА”

Финансиращата организация: МОМН, Национална програма ”Училището – територия на учениците”, Модул ”Развитие на извънкласната и извън училищната дейност”.
Цел на проекта: Развиване на артистичните и музикални умения на учениците.
Ръководител: Теодора Кирякова
Общ бюджет на проекта: 3 505,00 лева
Проектът приключи през 2008 година.