Работа по проекти за 2006-2007г.

ПРОЕКТ: ”СЪЩЕСТВУВА ЛИ ДЯДО КОЛЕДА?”

Финансиращата организация: Министерство на културата, Програма за финансиране на самодейни състави
Цел на проекта: Развиване на артистичните и музикални умения на учениците.
Общ бюджет на проекта: 500,00 лв.
Проектът приключи през 2007 година.