Новини и събития

СЪОБЩЕНИЕ

На 21.02.2017 година ETV във вечерните новини излъчи репортаж за първия ученически отбор по флорбол  в България, който е сформиран в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Първомай от главен учител Минко Павлов. Отборът се финансира по проекта BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.  Информация и видео може да се видят на фейсбук страницата Oukim Parvomaiy на училището на следния интернет адрес: https://www.facebook.com/oukim.parvomaiy.1836

СЪОБЩЕНИЕ

Учениците от Vа и VІа клас и старши учител Иванка Йорданова канят всички, които проявяват интерес, на „Пътешествие в Африка“ на 07.03.2017 година от 17:00 часа в залата за тържества в сградата на начален етап в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Първомай.

ПОКАНА

До всички родители на ученици, които някога са се обучавали или сега се обучават в ОУ „Св. св. Кирил и Методий" град Първомай - за избор на членове на обществен съвет към училището
Отвори / Разгледай >>

Информация

Информация за заниманията по интереси в област Пловдив през лятната ваканция – 2016 г.
Отвори / Разгледай >>

Награди и класиране Ямбол 2016

Четвърто място и грамота спечели Йордан Михайлов Начев от Общински център за обучение на деца и ученици по безопасност на движението и приложно колоездене "Първомай" гр. Първомай (ОЦОДУБДПК"Първомай") във втория кръг на републиканското първенство по приложно колоездене проведен на 27-28.05.2016 г. в гр. Ямбол.

Прочети още: Награди и класиране Ямбол 2016