СЪОБЩЕНИЕ

От 29.10.2018 г. телефон 033662136 на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай не е активен.