„ЛЯТО 2017“ за заниманията по интереси в област Пловдив през лятната ваканция – 2017 г.