Първо място на областно ниво в конкурса „Бог е любов“

През последните 3-4 години стана традиция успешното участие и класиране на някое от първите три места на ученици от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай в конкурсите на Българската православна църква съвместно с МОН. Този път Виктория Николаева от Vа клас спечели първо място в категорията "За стихотворение", възрастова група V-VІ клас, в областния конкурс "Бог е любов".

Ръководството на училището изказва благодарност към родителите на всички наши ученици, които възпитават своите деца в традиционните за българина религиозни ценности.

 

Протокол за журиране на конкурсните работи от I етап на XVI национален конкурс „Бог е любов“ >>